DOKK / manpages / debian 10 / kannel / wmlsc.1.en
WMLSC(1) Kannel Project WMLSC(1)

wmlsc - WMLScript compiler

wmlsc [-adlsv] file...

wmlsc compiles WMLScript source files into a binary version. It is useful for testing WMLScript file correctness.

wmlsdasm(1), kannel(8).

3rd October 2000 Kannel Project