DOKK / manpages / debian 11 / kxstitch / kxstitch.1.et
KXSTITCH(1) KDE kasutaja käsiraamat KXSTITCH(1)

kxstitch - KDE tikkimismustrite loomise ja muutmise rakendus

kxstitch [KDE üldised võtmed] [Qt(TM) üldised võtmed] [fail]

KXStitch on rakendus, mis võimaldab luua tikkimismustreid ja mustrilehti. Mustreid võib luua nullist peale kasutaja määratud suurusega alusvõrgul, mida saab vastavalt mustri edenemisele suurendada või vähendada. Teise võimalusena võib importida pilte paljudest graafikavormingutest, mille juures saab vähendada värvide arvu ja piirata teisendamist täispistetega, aga vajadusel korral siiski kasutada ka murdarvulisi pisteid, mis tagab sujuvamad jooned. Samuti võib kasutada pilte taustana. Imporditud pilte saab seejärel muuta olemasolevate tööriistadega, et luua nende põhjal lõplik muster.

Mustri loomisel aitavad kaasa paljud tööriistad: täitmata ja täidetud ristkülikud ja ellipsid, täidetud hulknurgad, jooned, tikkpisted. Lisaks saab lõikamise, kopeerimise ja asetamisega valitud alasid kloonida. Samuti saab valitud alasid pöörata 90, 180 või 270 kraadi või peegeldada rõht- või püstsuunas.

Kasutada saab samuti mustrite kogu, millesse on võimalik salvestada väiksemaid või ka suuremaid mustriosasid, et neid hiljem teiste mustrite juures tarvitada. Mustrid salvestatakse kogusse hierarhilise nimekirjaja, mis võimaldab neid vähese vaevaga sortida ja nende seas liikudes kiiresti õige üles leida. Samuti saab mustrikogusid kasutada omamoodi alfabeedina, omistades igale neist kindla tähe. Seejärel saab alfabeeditööriistaga aktiivses kogus kindlat tähte otsida ja kui see leitakse, lisatakse tähega seostatud muster määratud asukohta.

Kui oled mustri loonud, saad selle mitmel moel välja trükkida. Soovi korral saab trükkida ka juhised ja legendi, millele saab lisada isegi kasutada lõnga koguse ja pistete arvu.

--author

Näitab infot autori kohta

--help

Näitab abi võtmete kohta

--help-qt

Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid

--help-kde

Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid

--help-all

Näitab kõiki võtmeid

--license

Näitab litsentsiinfot

-v, --version

Näitab versiooniinfot ja väljub.

fail

Avatav tikkimispistete dokument

Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kxstitch (kirjuta see URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/kxstitch).

Täiendavat infot leiab ka KXStitchi koduleheküljelt[1].

KXStitchi kirjutas Stephen Allewell <steve.allewell@gmail.com>.

Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>

KXStitchi manuaalilehekülje esimene versioon Debiani projektile.

Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Manuaalilehekülje uuendamine.

1.
KXStitchi koduleheküljelt
http://userbase.kde.org/KXStitch
2014-05-25 KDE töökeskkond