DOKK / manpages / debian 12 / kded5 / kded5.8.sv
KDED5(8) kded5 användarhandbok KDED5(8)

kded5 - KDE demon - utlöser uppdateringar av Sycoca-databasen vid behov.

ÖVERSIKT

kded5 [--check]

kded5 sammanför flera små tjänster i en process. De är i huvudsak D-Bus tjänster som tillhandahålls av KDED-moduler, men systemkonfigurationscachen sycoca (en binärcache av tjänsttyper, MIME-typer, och tjänster som används av KService) samt KConfig-uppdateringsskript hanteras också efter behov.

För systemkonfigurationscachen sycoca övervakar den katalogerna som innehåller .desktop-filer. När en fil läggs till eller tas bort, väntar den 5 sekunder (i händelse av en serie uppdateringar), och startar därefter kbuildsycoca5 för att uppdatera systemkonfigurationscachen.

För KConfig kontrollerar den nyligen installerade uppdateringsfiler, dvs. filer vid namn *.upd som används för att uppdatera användarnas inställningsfiler när filernas format ändras, och startar KConfig-uppdateringsverktyget för att utföra uppdateringarna.

Dessa aktiviteter utförs också alltid när kded5 startar för att försäkra att användarens inställningar är aktuella.

Normalt behöver man inte köra kded5 direkt: Plasma-skrivbordssessionen kör det automatiskt, och det startas vid behov när ett program försöker använda ett D-Bus gränssnitt som tillhandahålls av det eller av en av dess moduler.

--check

Kontrollera sycoca-databasen, uppdatera den vid behov, och avsluta.

kded5 kan anpassas med inställningsfilen kded5rc som använder ini-stil. På UNIX®-system, finns den i $XDG_CONFIG_HOME/kded5rc. Om $XDG_CONFIG_HOME inte är definierad, är standardvärdet ~/.config/kded5rc.

Poster i inställningsfilen läses vid behov, alltså kan ändringar göras medan kded5 kör. Dock påverkar alla nuvarande inställningsalternativ bara startbeteendet hos kded5.

Sektionen [General] har följande alternativ:

CheckSycoca

Om sycoca ska uppdateras vid start (normalvärde true).

CheckUpdates

Om utestående KConfig-uppdateringar ska utföras vid start (normalvärde true).

CheckFileStamps

Om filernas tidsstämplar ska kontrolleras när den initiala uppdateringen av sycoca utförs (normalvärde true). Se dokumentationen för kbuildsycoca5 för mer information.

DelayedCheck

Om den initiala uppdateringen av sycoca ska fördröjas till ungefär en minut efter start (normalvärde false).

Varje modul har också en sektion [Module-namn] i kded5rc, där namn är namnet på modulens skrivbordsfil utan filändelsen .desktop. Den innehåller alternativet autoload som anger om modulen ska laddas automatiskt när kded5 startas (normalvärde false). Observera att inställningen också kan ändras via D-Bus gränssnittet i kded5.

kbuildsycoca5(8), kdeinit5(8)

Använd KDE:s felspårningssystem[1] för att rapportera fel.

David Faure <faure@kde.org>

Underhåll

Waldo Bastian <bastian@kde.org>

Ursprunglig upphovsman

1.
KDE:s felspårningssystem
https://bugs.kde.org
2014-03-22 KDE Ramverk Ramverk 5.0